Tionscnaimh

Foilseacháin /Publications

 

Tá na foilseacháin seo a leanas ar fáil ó shiopa an Acadaimh.

The following publications are available from the
Royal Irish Academy shop.
 

Corpas na Gaeilge 1600-1882

Córas aimsithe focal i mbailiúchán de 705 téacs clóite Gaeilge ón tréimhse 1600-1882, ina bhfuil os cionn 7.2 milliún focal, ar CD-ROM fá choinne MS-Windows. Leabhrán ar fáil chomh maith.

Searchable textbase of 7.2 million words, from 705 printed Irish language texts from the period 1600-1882, on CD-ROM, for MS-Windows only. Accompanying booklet also available.


Eolas Teicniúil/Technical Information

 

 


Deascán Foclóireachta

In éineacht le hobair an fhoclóra stairiúil, d’fhoilsigh an tionscnamh ocht n-imleabhar sa tsraith Deascán Foclóireachta. Is é atá sa chuid is mó de na himleabhair seo ábhar foclóireachta ó chaint bheo na Gaeltachta nár foilsíodh roimhe.

Alongside the work on the historical dictionary, the project has published eight volumes of a monograph series. Six of these volumes contain vocabulary not previously published, that had been collected from the spoken word in the Gaeltacht.

  1.  “Innéacs Nua-Ghaeilge don “Dictionary of the Irish Language”, Tomás de Bhaldraithe.
  2. Liosta Focal as “Idir Shúgradh agus Dáiríre”, Séamas Ó Murchú.
  3. Díolaim Focal (A) ó Chorca Dhuibhne, Éamonn Ó hÓgáin.
  4. Foirisiún Focal as Gaillimh, Tomás de Bhaldraithe.
  5. Cnuasach Focal as Ros Goill, Leaslaoi U. Lúcás.
  6. Cnuasach Focal ó Uíbh Ráthach, Caoilfhionn Nic Pháidín.
  7. Díolaim Dhéiseach, Diarmaid Ó hAirt.
  8. Cnuasach Focal as Teileann, Úna M. Uí Bheirn

 

Cláraigh ar ár liosta seoltaí

Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist thíos agus cliceáil ar cláraigh chun d'ainm a chur le ceann dár liostaí seoltaí.