Projects

Foclóir na Nua-Ghaeilge

 

Faoi láthair, tá foireann FNG ag obair ar aircív a thiomsú de théacsanna a bhaineann leis an tréimhse 1882-2000. San áireamh beidh ábhar foilsithe agus neamhfhoilsithe, ábhar ón bhfocal labhartha agus ón mbéaloideas. Beidh ábhar ón aircív seo ar fáil do scoláirí ar líne, nó i bhfoirm CD-ROM de réir a chéile. Bainfear úsáid as an aircív seo le corpas a chur le chéile, agus bainfear úsáid as, in éineacht le Corpas na Gaeilge 1600-1882 a foilsíodh sa bhliain 2004, le tabhairt faoin bhfoclóir stairiúil a chur le chéile.

Ba mhaith le FNG buíochas a ghabháil leis an Údarás Um Ard-Oideachas, leis na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus le hÚdarás na Gaeltachta as an gcuidiú agus an tacaíocht leanúnach. Chun tuilleadh eolas a fháil ar stair an tionscnaimh cliceáil ANSEO.

Sa bhliain 2013, bhronn an Chomhairle Um Thaighde in Éirinn deontas ar FNG chun bailiúcháin chanúna neamhfhoilsithe a dhigitiú agus a chur ar fáil don phobail, agus chun taighde a dhéanamh ar an ábhar. Tá torthaí an tionscadail seo ar fáil tríd an nasc ar dheis, “Focail Fholaithe. Seoladh an suíomh idirlíon focailfholaithe.fng.ie, i mí na Nollag 2014.

Currently, the staff of the FNG project are compiling an archive of texts from the period 1882-2000. The archive will include published and unpublished material, material reflecting the spoken word, and material from folklore. Texts from this archive will be made available to scholars, either on line or on CD-ROM as the work progresses. This archive will be used to compile a corpus of texts, and that, along with Corpas na Gaeilge 1600-1882, will be used to start work on the historical language dictionary.

FNG would like to thank the HEA, Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge in the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, and Údarás na Gaeltachta for their continued assistance and support.
For further information on the history of the project, click HERE

Join Our Mailing List

Please enter your email address below and click join to sign up to one of our mailing lists