About

 

Bunaithe sa bhliain 1785, is é Acadamh Ríoga na hÉireann acadamh na hÉireann do na heolaíochtaí, do na daonnachtaí agus do na heolaíochtaí sóisialta. Cuireann an tAcadamh sainchomhairle ar fáil, déanann sé bainistíocht ar thionscnaimh thaighde, foilsíonn sé leabhair agus irisí agus cothaíonn sé leabharlann. Is í an onóir acadúil is airde in Éirinn ná a bheith tofa mar bhall den Acadamh. Faoi láthair, tá thart ar 460 ball aige. I measc na mball sna blianta a d’imigh romhainn bhí William Rowan Hamilton, Ernest Walton agus Erwin Schrödinger. I measc na mball reatha tá Frances Ruane, Mary Robinson agus Luke O’Neill. Suite in aice le Teach an Ardmhéara, bíonn léachtaí, dioscúrsaí agus maistir-ranganna ar siúl ann go rialta.

Léigh an t-alt iomlán le Peter Harbison, aistriúchán ar ‘Royal Irish Academy’, i Brian Lalor (ed.), Encyclopedia of Ireland (Dublin: Gill & Macmillan, 2003), 948-9.

Cláraigh ar ár liosta seoltaí

Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist thíos agus cliceáil ar cláraigh chun d'ainm a chur le ceann dár liostaí seoltaí.