THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Ciarán Mac Murchaidh

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Tá an tOllamh Ciarán Mac Murchaidh ina Cheann Scoile ar Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Is ball é de Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach in Acadamh Ríoga nahÉireann. Cuireann sé suim i litríocht chráifeach na Gaeilge agus i staid na teanga san 18ú hAois ach tá spéis aige i ngramadach agus i múineadh na Gaeilge fosta. I measc na bhfoilseachán is déanaí uaidh tá cnuasach aistí ar chuir sé féin agus a chomhghleacaí, an tOllamh James Kelly MRIA, eagar air, Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900 (Four Courts Press, 2012). Pléitear gnéithe den chaidreamh idir an dá theanga in Éirinn le linn na tréimhse 1600-1900 ann.

Professor Ciarán Mac Murchaidh is Head of School in Fiontar and Scoil na Gaeilge, Dublin City University. He is a member of Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach in the Royal Irish Academy. His main research interest is in the Irish language and its devotional literature in the 18th century but he also has a keen interest in Irish grammar and language pedagogy. Among his recent publications is a collection of essays, co-edited with his colleague Professor James Kelly MRIA, entitled Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900 (Four Courts Press, 2012) in which consideration is given to the interface between the Irish and English languages in the period 1600-1900 in Ireland. 

Support the future of sciences & humanities in Ireland

Make a donation