THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Eolas Ginearálta Foclóir Stairiúil na Gaeilge

Fáilte chuig suíomh gréasáin Fhoclóir Stairiúil na Gaeilge. Tá an tionscnamh taighde seo ag réiteach foclóir stairiúil don Ghaeilge sa tréimhse 1600-2000. Beidh an foclóir cuimsitheach seo bunaithe ar fhoinsí scríofa agus ar fhoinsí béil ón tréimhse sin.

Gheobhaidh tú eolas anseo ar chuspóirí agus ar fhorbairt an tionscadail, agus ar na céimeanna atá romhainn.

Faigheann an tionscadal seo tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ón Údarás um Árd-Oideachas agus ó Údarás na Gaeltachta.

About The Historical Dictionary of Irish

Welcome to the website of the Historical Dictionary of Irish. This research project is engaged in the production of an historical dictionary of Irish in the period 1600-2000. This comprehensive dictionary will be based on written and oral language sources from the period.

The dictionary project acknowledges the funding and support provided to it by the Dept. of Culture, Heritage and Gaeltacht, The Higher Education Authority and Údarás na Gaeltachta.

Stay up to date with the Royal Irish Academy newsletter

Sign up now