THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

Cuireann Acadamh Ríoga na hÉireann an taighde chun cinn. Tugaimid aitheantas do scoth taighdeoirí na hÉireann. Tugaimid tacaíocht don scoláireacht agus cuirimid an pobal ar an eolas faoin leas atá le baint as an eolaíocht agus as na daonnachtaí. Creidimid gur gá an dea-thaighde a chur chun cinn, a chothú agus a chur in iúl don phobal. Comhairle dá chuid ball a reachtálann an tAcadamh. Déantar baill a thoghadh agus meastar gurb é an gradam acadúil is airde in Éirinn é.

Read more about the RIA

Eolas Ginearálta Foclóir Stairiúil na Gaeilge

Fáilte chuig suíomh idirlín Fhoclóir Stairiúil na Gaeilge. Tá an tionscnamh taighde seo ag réiteach foclóir stairiúil don Ghaeilge sa tréimhse 1600-2000. Beidh an foclóir cuimsitheach seo bunaithe ar fhoinsí scríofa agus ar fhoinsí béil ón tréimhse sin.

Faoi láthair, tá foireann Fhoclóir na Nua-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath agus i nDún na nGall ag obair ar chartlann a thiomsú de théacsanna a bhaineann leis an tréimhse 1882-2000. San áireamh beidh ábhar foilsithe agus neamhfhoilsithe, ábhar ón bhfocal labhartha agus ón mbéaloideas. Beidh ábhar ón gcartlann seo ar fáil ar líne de réir a chéile.  Bainfear úsáid as an gcartlann seo le corpas a chur le chéile, agus bainfear úsáid as, in éineacht le Corpas na Gaeilge 1600-1882 a foilsíodh sa bhliain 2004, le tabhairt faoi Foclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge a dhréachtadh.

Ba mhaith le FNG buíochas a ghabháil leis an Údarás Um Ard-Oideachas, leis na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus le hÚdarás na Gaeltachta as an gcuidiú agus as an tacaíocht leanúnach.

Fan ar an eolas le nuachtlitir Acadamh Ríoga na hÉireann

Sign up now