THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Bhain an Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh céim chéadonóracha amach sa Ghaeilge agus sa Fhraincis in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, mar aon le MA sa Nua-Ghaeilge agus PhD sa Léann Éireannach.  Tréimhsí caite aici ag staidéar in Université de Rennes 2 agus ag teagasc in Université de Bordeaux III. Chaith sí bliain ar scoláireacht Fulbright ag teagasc na Gaeilge i gColáiste Lehman, Ollscoil Chathair Nua Eabhrac (CUNY). Bronnadh scoláireacht de chuid an IRCHSS uirthi chun tabhairt faoi dhochtúireacht sa Léann Éireannach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 'An Fhrainc Iathghlas? Tionchar na Fraince ar Athbheochan na Gaeilge, 1893-1922' an teideal a bhí ar a tráchtas dochtúireachta. Bronnadh Duais Adele Dalsimer air don tráchtas is fearr ag Comhdháil ACIS chomh maith le Mention du Jury 2017 de chuid an Franco-Irish Dissertation Award, urraithe ag Ambasáid na Fraince in Éirinn.

Is léachtóir í i Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Suim aici i dtréimhse na hAthbheochana, sa Nualitríocht agus san Éicichritic. Is Ball í de Bhord Éigse Éireann. 

Tabhair tacaíocht do thodhchaí an léinn in Éirinn

Make a donation