THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Ríona Nic Congáil

Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Is Ollamh Comhlach í Ríona Nic Congáil i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh & an Bhéaloidis, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá spéis ar leith aici in Athbheochan na Gaeilge, stair na mban agus léann na hóige. Tá cuid mhór aistí agus leabhar foilsithe aici ar na hábhair sin, Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach (2010) agus An Óige & An Athbheochan (2022) ina measc. Bronnadh gradaim éagsúla ar a cuid scríbhneoireachta, chomh maith le neart sparánachtaí taighde. Is í an Príomhthaighdeoir ar an togra ‘Youth Engagement in European Language Preservation, 1900-2020’, togra atá á mhaoiniú ag an gComhairle um Thaighde san Eoraip (ERC). 

Ríona Nic Congáil is Associate Professor in the School of Irish, Celtic Studies and Folklore, University College Dublin. Her research interests include the Irish language Revival, women’s history and childhood studies. She has published many articles and books on these topics, including Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach (2010) and An Óige & An Athbheochan (2022). She has received several awards for her writing, along with numerous research bursaries. She is Principal Investigator of the project ‘Youth Engagement in European Language Preservation, 1900-2020’, funded by the European Research Council (ERC).
 

Tabhair tacaíocht do thodhchaí an léinn in Éirinn

Make a donation