THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Fionntán De Brún

Ollscoil Mhá Nuad

Ceapadh Fionntan de Brún ina ollamh le Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad i Meán Fómhair 2017. Roimhe sin bhí sé ina léachtóir sinsearach in Ollscoil Uladh (2006-17) agus i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste (1998-2006). Bhain sé céim amach sa Léann Ceilteach agus sa Fhraincis in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (1992) agus bhronn an ollscoil chéanna PhD air in 2002. D'fhoilsigh an Clóchomhar a thráchtas dochtúireachta in 2002 faoin teideal Seosamh Mac Grianna – an mhéin rúin.
I measc na bhfoilseachán is déanaí leis tá an monagraf Revivalism and Modern Irish Literature: the anxiety of transmission and the dynamics of renewal (Cork University Press 2019) a bunaíodh ar an tionscnamh AHRC ‘Rethinking Revivalism – a conceptual case study in Modern Irish Literature’ (2016-17). Bhí sé ina chomheagarthóir/eagarthóir ar thrí cinn d’eagráin den tsraith bhliantúil Léachtaí Cholm Cille – LCC XLIX: Ón nGruagach Gréagach go Myles na gCopaleen – saol agus saothar mhuintir Nualláin (2019); LCC 52 –‘Scríobhaithe an Tuaiscirt 1650-1900 (2021) agus LCC 53 – Stair agus Ficsean ó Beatha Cholaim Chille go Bealach na Spáinneach (2022). Bhí sé ina stiúrthóir ar thionscnamh digiteach beathaisnéisí ‘Scríobhaithe an Tuaiscirt 1650-1900’ bunaithe ar thráchtas PhD Fintan Keegan ina ndearnadh bunachar inchuardaithe de breis is 230 beathaisnéis https://atlasnagaeilge.maynoothuniversity.ie/Home
Chomh maith lena shaothar acadúil tá cnuasach gearrscéalta leis, dar teideal Litir ó mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile (Móinín 2005), agus foilseofar úrscéal staire leis go luath. 

 

Tabhair tacaíocht do thodhchaí an léinn in Éirinn

Make a donation