THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Tracey Ní Mhaonaigh

Rúnaí Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach

Ollscoil Mhá Nuad

Is Ollamh Comhlach le Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad í Tracey Ní Mhaonaigh, agus eagarthóir Irisleabhar Mhá Nuad. Tá spéis ar leith aici i gcúrsaí foclóireachta agus aistritheoireachta, i saol agus i litríocht Chorca Dhuibhne, agus i scéal na Gaeilge i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad. Bronnadh an dochtúireacht uirthi as an obair a rinne sí ar an ollsaothar foclóireachta 'Croidhe Cainnte Ciarraighe' a thiomsaigh Seán Óg Ó Caomhánaigh. Tá roinnt leabhar curtha amach aici le tamall de bhlianta anuas, As Tobar an Doibhlinigh (2015), Tháinig do Litir... (2017), agus Ó Chófra Chuallacht Cholm Cille (2021), agus roinnt eagrán de Léachtaí Cholm Cille curtha in eagar, lena n-áirítear LCC XLIV Oidhreacht Uí Ghramhnaigh. Chuir sí alt i gcló ar an Athair Ó Gramhnaigh in Ríocht na Mídhe (2019) agus bunaíodh leabhrán speisialta Chomhairle Chontae na Mí, The Life and Legacy of An tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh (2021), air. 

Tabhair tacaíocht do thodhchaí an léinn in Éirinn

Make a donation