THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Máire Ní Annracháin

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Ina hOllamh le Nua-Ghaeilge in UCD ó 2009 agus roimhe sin bhí sí ag léachtóireacht ó thús a gairmréime in Ollscoil Mhá Nuad.  Tá spéis aici sa teoiric liteartha, go háirithe sa teanga fhíortha ón tréimhse iarchlasaiceach i leith. Déanann sí anailís ar nualitríocht Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban araon. Ar fhilíocht Shomhairle MhicGill-Eain a bunaíodh a tráchtas dochtúireachta, faoi stiúir Sheáin Uí Thuama in UCC, saothar a foilsíodh faoin teideal Aisling agus Tóir: an Slánú i bhFilíocht Shomhairle MhicGill-Eain.  Tá nach mór leathchéad alt acadúil scríofa aici agus roinnt imleabhar curtha in eagar aici féin nó i gcomhar le comheagarthóirí. Baineann na hailt is deireanaí léi le leanúnachas an traidisiúin liteartha agus le cuid de na saothair Ghaeilge is tábhachtaí: filíocht le Biddy Jenkinson, Brian Merriman, Somhairle MacGill-Eain, Máire Mhac a' tSaoi agus Seán Ó Ríordáin; scéalta Mháirtín Uí Chadhain; agus amhráin na ndaoine.  Tá sparánachtaí gnóite aici ó Acadamh Ríoga na hÉireann, ón IRCHSS agus ón Royal Society of Edinburgh, i measc duaiseanna acadúla eile. 

Tá tréimhsí caite aici ina ceann ar an Nua-Ghaeilge agus ina ceann scoile in UCD. Chaith sí sé bliana ina cathaoirleach ar Glór na nGael agus faoi láthair is ball í den choiste céanna. Tá tréimhse deich mbliana caite aici ar choiste stiúrtha Sabhal Mòr Ostaig in Albain agus seal ar Choimisiún na Logainmneacha in Éirinn. Déanann sí moltóireacht go rialta ar chomórtais liteartha an Oireachtais, idir fhilíocht agus fhicsean. 

Support the future of sciences & humanities in Ireland

Make a donation