THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Glaoch Oscailte freastal ar Choistí Ildisciplíneacha

22 January 2018

Is iad aidhmeanna Choistí an Acadaimh ná saineolas eolaíochta agus léannta a chur ar fáil agus luach na n-eolaíochtaí, na ndaonnachtaí agus na n-eolaíochtaí sóisialta a chur chun cinn.

Beidh na Coistí ag obair ar bhonn uile-oileáin chun tacaíocht agus cothú a thabhairt do réimse leathan disciplíní a dhéanann na Coistí ionadaíocht dóibh, agus chun gníomhaíocht na bpobal seo sa léann náisiúnta agus idirnáisiúnta a threisiú.

Is iad dualgais na gCoistí ná:

 • Saincheisteanna a ardú agus dul i ngleic leo, san áireamh beidh ceisteanna a chuireann imní ar an bpobal agus a bhaineann le saineolas ábhartha comhroinnte
 • Cur le clár poiblí an Acadaimh
 • Feabhas a chur ar chumas an Acadaimh dul i bhfeidhm ar an bpobal léannta in Éirinn
 • Comhairle a chur ar an Acadamh maidir le ceapadh polasaithe ag leibhéil náisiúnta, Eorpach agus idirnáisiúnta
 • Cur le cumas an Acadaimh rannpháirtíocht na mBall ina gcuid imeachtaí a laidriú
 • Tacaíocht a thabhairt do phainéil athbhreithnithe deontais agus gradaim
 • A bheith ina phointe teagmhála do chumainn idirnáisiúnta de réir mar a oireann
 • Tabhairt faoi imeachtaí eile de réir mar is cuí

Beidh na coistí seo i bhfeidhmeannas ar feadh ceithre bliana.  Táthar ag súil leis go mbeidh trí nó ceithre chruinniú ag gach coiste in aghaidh na bliana.

Tá 10 gcinn de Choistí Ildisciplíneacha ann:

 1. Climate Change and Environmental Sciences
 2. Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach
 3. Engineering and Computer Science
 4. Ethical, Political, Legal and Philosophical Studies
 5. Geosciences and Geographical Sciences
 6. Historical Studies
 7. Life and Medical Sciences
 8. Physical, Chemical and Mathematical Sciences
 9. Social Sciences
 10. Languages, Literature, Culture and Communication

Más spéis leat freastal ar cheann de na coistí seo, líon isteach an fhoirm ghairid seo roimh 17:00, Dé hAoine 16 Feabhra, 2018.  Má tá ceist ar bith agat, déan teagmháil le Karen Ayton ag info@ria.ie

Stay up to date with the Royal Irish Academy newsletter

Sign up now