THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Caoilfhionn Nic Phaidin

Saolaíodh i Sasana agus tógadh i mBaile Átha Cliath í. Céimí í de chuid UCD. Tá baint leanúnach aici le foilsitheoireacht na Gaeilge ina saol gairmiúil. Chaith sí tréimhse i mbun eagarthóireachta sa Ghúm; ina heagarthóir ar Comhar 1979–84; ar cholúin Ghaeilge The Irish Times 1984–87; ina heagarthóir taighde foclóireachta in Acadamh Ríoga na hÉireann go dtí 1999. Údar agus eagarthóir ar mhórán leabhar. 

Bhí sí ina Stiúrthóir ar Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 1999–2006. Bhí sí ina Léachtóir Sinsearach ann go dtí 2015 mar ar bhunaigh sí sraith tionscadal taighde i réimse na ndaonnachtaí digiteacha don Ghaeilge: focal.ie; logainm.ie; iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), ainm.ie; gaois.ie agus duchas.ie.

Bhunaigh sí féin agus an Dr. Seán Ó Cearnaigh an comhlacht foilsitheoireachta Cois Life in 1996. Tá breis is céad tríocha teideal foilsithe ó shin acu, a bhformhór sna réimsí liteartha agus léinn – i bhformáidí cló, ríomhleabhar, closleabhar. Féach na sonraí ar www.coislife.ie

Bhí sí ina comhalta den dá Choimisiún Rialtais a phléigh le cúrsaí Gaeilge lenár linn: Coimisiún chun Ról na nEagras Deonach a Scrúdú (1996–7) agus Coimisiún na Gaeltachta (1999–2000). Bhí sí ina Comhalta Boird ar Fhoras na Gaeilge (2007–2011).


Born in England and grew up in Dublin. Graduated from UCD. Has a lifelong engagement with Irish-language publishing. Worked as an editor in An Gúm; edited Comhar 1979–84; edited Irish-language columns for The Irish Times 1984–87; and was research editor in lexicography in the Royal Irish Academy until 1999. Has authored and edited several books.   

Director of Fiontar, Dublin City University 1999–2006 and Senior Lecturer there until 2015, where she established several digital humanities projects for Irish: focal.ie; logainm.ie; iate.europa.eu (Irish-language terms); ainm.ie; gaois.ie and duchas.ie.

Co-founded Cois Life publishers with Dr. Seán Ó Cearnaigh in 1996. They have since published over one hundred and thirty titles, mainly literary and academic, in print, e-book and audio formats. Full details on www.coislife.ie

Member of both Government Commissions pertaining to the Irish language in recent years: Commission to examine the role of voluntary bodies (1996–7) and Coimisiún na Gaeltachta (1999–2000). Board member of Foras na Gaeilge (2007–2011).

Support the future of sciences & humanities in Ireland

Make a donation