THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Aidhmeanna

Beidh Foclóir Stairiúil na Gaeilge ar an bhfoclóir Gaeilge is údarásaí agus is iomláine maidir le húsáid agus le forbairt na Gaeilge le ceithre chéad bliain anuas.

Faoi láthair níl aon fhoclóir údarásach amháin ag an teanga don tréimhse tar éis 1600; cuimsíonn an Dictionary of the Irish Language Based Mainly on Old and Middle Irish Materials (Royal Irish Academy, compact edition 1983, Repr. 1998, 2007) an tréimhse a fhad le 1600/1650 nó mar sin. Tarraingeofar sainmhínithe agus samplaí don Fhoclóir Stairiúil ó fhoinsí scríofa agus labhartha Gaeilge, ó fhoclóirí agus ó chnuasaigh focal ó chanúintí, ó théacsanna filíochta agus próis, eagráin de lámhscríbhinní, agus ó thréimhseacháin agus irisí léannta. Leagfar an Foclóir amach ar bhonn stairiúil, rud a chiallaíonn go mbeidh forbairt agus múnlú na teanga le feiceáil sna hiontrálacha, agus fianaise ina leith sin ar fad ón gCorpas Stairiúil.

Objectives

The Historical Dictionary of Irish will be the most comprehensive and most authoritative dictionary of the development and use of Irish over the last 400 years. The aim is to produce a single dictionary which covers the period of the modern language, building on the Academy’s Dictionary of the Irish Language Based Mainly on Old and Middle Irish Materials (Compact Edition 1983, Repr. 1998, 2007) which covers the period up to c.1650.

The new historical dictionary will contain definitions and examples drawn from written and spoken sources of the Irish language, from dictionaries and dialect collections, from prose, poetry, manuscript editions, early periodicals and learned journals. The Dictionary will be based on historical principles, which means it will demonstrate uses both current and past of words and phrases, showing in its entries the development of the language, all based on evidence from the Historical Corpus

Stay up to date with the Royal Irish Academy newsletter

Sign up now