Projects

Na bunachair bhibleagrafaíochta /The bibliographical databases

 

Bainfear úsáid as na saothair ar na bunachair seo chun na focail a roghnú don fhoclóir stairiúil. Tá an t-ábhar ar an mbunachar a bhaineann leis an tréimhse 1600-1882 ar fáil ar CD-ROM “Corpas na Gaeilge 1600-1882”. Cuirfear bunachar a bhaineann le tréimhseacháin (irisí, nuachtáin srl.) 1882-2000 ar líne in éineacht leo seo amach anseo.

The texts on these databases will be used to choose the words for inclusion in the historical language dictionary. The material listed on the first database is available to search on the CD-ROM “Corpas na Gaeilge 1600-1882”. A database of periodicals (journals, newpapers etc.) from 1882-2000 will be available on line soon.

Cliceáil anseo le haghaidh eolais agus treoracha as Gaeilge.
Click here for information and instructions in English.

Chun féachaint ar bhunachar, cliceáil ar an íomhá cuí.
To view a database, click on the relevant image.

FNG Red Logo

FNG Green Logo

1600-1882 1882-2000

 

Bheadh fáilte roimh cheartúcháin/mholtaí, ach iad a chur chugainn ar an bhfoirm aiseolais (Foirm Aiseolais) ag fng@ria.ie.
Corrections and/or suggestions should be sent on the appropriate form ((Feedback Form) ) to fng@ria.ie.
 

Join Our Mailing List

Please enter your email address below and click join to sign up to one of our mailing lists