THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Rióna Ní Fhrighil

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Bhain an Dr Rióna Ní Fhrighil céim chéadonóracha amach sa Ghearmáinis agus sa Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh; céim MPhil sa Teangeolaíocht Fheidhmeach i gColáiste na Tríonóide agus céim PhD sa Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bronnadh Duais Theach an Ardmhéara uirthi as a céim sa Ghaeilge in 1998 agus ghnóthaigh sí Scoláireacht Rialtas na hÉireann le tabhairt faoin a taighde dochtúireachta (1998-2001). Bhronn Foras Feasa (Ollscoil na hÉireann, Má Nuad) comhaltacht taighde uirthi in 2008. Sa tréimhse 2014-2016, bhí sí ina príomhthaighdeoir Gaeilge ar an mhórthionscnamh taighde The Representation of Jews in Irish Literature, tionscnamh a mhaoinigh an Chomhairle um Thaighde sna hEalaíona agus sna Daonnachtaí, an Ríocht Aontaithe (AHRC). Is í an Príomhthaighdeoir ar an togra Human Rights and Modern Irish Poetry, togra atá á mhaoiniú ag an Chomhairle um Thaighde in Éirinn (IRC). Bronnadh gradam ‘IRC Laureate Award’ uirthi in 2018.

Support the future of sciences & humanities in Ireland

Make a donation