THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Síle de Cléir

Leaschathaoirleach Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach

Ollscoil Luimnigh

Bhí an taighde, an scríobh agus an léachtóireacht sa Bhéaloideas agus san Eitneolaíocht á meascadh ag Síle de Cléir le slí bheatha sna leabharlanna poiblí go dtí 2008. Fuair sí céim BA ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh i 1989, agus MA sa Léann Dúchais ón gcoláiste céanna i 1992. Bhain an taighde MA aici leis an dtraidisiún éadaigh / feistis, ag tógáil ar thréimhse níos luaithe dá saol, nuair a dhein sí staidéar ar dhearadh an fhaisin sa Scoil Ealaíne agus Deartha i Luimneach, agus ag obair in earnáil an fhaisin/ an fheistis ina dhiaidh sin. Bhain sí céim MLIS amach ó Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i 1999, ag déanamh taighde ar léitheoireacht reiligiúnda na ndaoine in Éirinn go luath sa 20ú haois mar chuid den gcéim sin; bhain a céim dhochtúireachta (Colaiste na hOllscoile, Corcaigh, 2012) le cultúr an reiligiúin chomónta i gcathair Luimnigh sa 20ú haois, agus tá leabhar ar an ábhar sin aici ó 2017: Popular Catholicism in 20th Century Ireland: locality, identity and culture (Bloomsbury Academic, London). I measc na bhfoilseachán aici ar fheisteas, tá Creativity in the margins: identity and locality in Ireland’s fashion journey Fashion Theory, Vol 15, Issue 2, June 2011, agus ar an reiligún, Ritual and the city context, Béascna 6 (2010). Tá sí ag léachtóireacht sa Ghaeilge i Scoil na Gaeilge, an Bhéarla, agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh.

Support the future of sciences & humanities in Ireland

Make a donation