THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Máistir-rang do mhic léinn iarchéime le Fionntán de Brún

08 April 2024

Ar an 24 Feabhra 2024, tháinig mic léinn iarchéime ó gach cearn den tír chuig Acadamh Ríoga na hÉireann le haghaidh máistir-rang a d’eagraigh Coiste Léann na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh.

Bhain an máistir-rang, faoi stiúir Fhionntáin de Brún, le traidisiún na fealsúnachta sa Ghaeilge, go háirithe san ochtú agus sa naoú haois déag. Ina dhiaidh sin thug an rang cuairt ar an leabharlann ARÉ, áit a bhfaca siad lámhscríbhinní cáiliúla ó bhailiúcháin an Acadaimh.

Dúirt Máire Ní Annracháin, Cathaoirleach an Choiste: "Ócáid shuntasach í, a léirigh leanúnachas na Gaeilge ó na meánaoiseanna go dtí an lá inniu. Tá buíochas ag dul don Ollamh Fionntán de Brún, do lucht leabharlainne an Acadaimh, agus do na mic léinn ar fad, a chuir spéis mhór san ábhar agus atá, is léir, thar a bheith tiomanta do léann na Gaeilge."

Stay up to date with the Royal Irish Academy newsletter

Sign up now