230 Years of the RIA

This year marks the 230th anniversary of the Royal Irish Academy. Click to find out more.

Download

Report of the Consultation Forum on The Role, Value and Scale of Higher Education in Ireland.

IHTA no 27

IHTA no. 27, Youghal by David Kelly and Tadhg O'Keeffe has just been published and is available for purchase.

Library Exhibition

Another View: Gaelic manuscript culture in Edmund Spenser’s Ireland. 25 May - 7 August 2015.

Modern Ireland in 100 Artworks

This week’s Ireland in 100 Objects is Samuel Beckett’s Waiting for Godot. Read more about the author in the Dictionary of Irish Biography.

Membership 2016

Proposals for nominations to Academy Membership in March 2016, are now being invited. The deadline for receipt of nominations is 30 September 2015

ACADAMH NA n-EOLAÍOCHTAÍ AGUS NA nDAONNACHTAÍ.

Cuirfidh Acadamh Ríoga na hÉireann, Acadamh na n-Eolaíochtaí agus na nDaonnachtaí do thír na hÉireann ina hiomláine, barr feabhais scoláireachta chun cinn. Aithneoidh sé gradaim na scoláireachta, treoróidh sé cláir thaighde agus tabharfaidh sé faoina thionscnaimh thaighde féin, go háirithe sna réimsí a bhaineann le hÉirinn agus lena hoidhreacht. Glac turas Faoi ARÉ

Cláraigh ar ár liosta seoltaí