Modern Ireland in 100 Artworks

Read about William Orpen in Art and Architecture Volume V.

Focail Fholaithe ón bhFichiú hAois

Cliceáil anseo chun tionscadal nua FNG a fheiceáil, Focail Fhocailthe ón bhFichiú hAois – bailiúcháin neamhfhoilsithe den Ghaeilge Labhartha

DRI Vacancies

The Academy is seeking applications for positions as a DRI Digital Archivist for the ComWICE project, DRI-Irish Records Linkage Linked Data Postdoctoral Researcher and a Programme Manager.

Art and Architecture of Ireland

Art and Architecture of Ireland is a five-volume scholarly work which spans the period from medieval times through to the end of the twentieth century.

Leaders in Higher Education Address

The inaugural 2014 Royal Irish Academy Leaders in Higher Education Address will be delivered by Ruairi Quinn TD on 1 December 2014.

Just Published

IHTA no. 26, Dublin, part III, 1756 to 1847 by Rob Goodbody has just been published and is available for purchase.

ACADAMH NA n-EOLAÍOCHTAÍ AGUS NA nDAONNACHTAÍ.

Cuirfidh Acadamh Ríoga na hÉireann, Acadamh na n-Eolaíochtaí agus na nDaonnachtaí do thír na hÉireann ina hiomláine, barr feabhais scoláireachta chun cinn. Aithneoidh sé gradaim na scoláireachta, treoróidh sé cláir thaighde agus tabharfaidh sé faoina thionscnaimh thaighde féin, go háirithe sna réimsí a bhaineann le hÉirinn agus lena hoidhreacht. Glac turas Faoi ARÉ

Cláraigh ar ár liosta seoltaí