THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Marcas Mac Coinnigh

Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Tá an Dr Marcas Mac Coinnigh ina Cheann Roinne ar Roinn na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit a dteagascann sé cúrsaí éagsúla ar theanga agus ar litríocht na Nua-Ghaeilge. Roimhe sin, bhí sé ina Chomhalta Iardhochtúireachta i Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile Corcaigh (2006–7) agus ina Chomhalta Foclóireachta in Ollscoil Uladh (2003–6). Is iad na sainspéiseanna taighde atá aige ná an phairéimeolaíocht, an fhoclóireacht, an béaloideas, agus léann na cuimhne, go háirithe an díchuimhne chultúrtha. Tá ailt acadúla foilsithe i réimse leathan irisí léannta lena n-áirítear Folklore, International Journal of Lexicography, Journal of Ethnology and Folkloristics, Léann, Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship agus Zeitschrift für celtische Philologie. Sa bhliain acadúil 2018–19, bhí sé ina Scoláire ar Cuairt in Institiúid um Thaighde sna Nua-Theangacha, Ollscoil Londan, áit ar thug sé faoi thionscadal nua ar an Ghaeilge agus an díchuimhne chultúrtha. Bhí sé ina Scoláire Sinsearach Fulbright i Roinn Theanga agus Litríocht na Gaeilge, Ollscoil Notre Dame (2010–11) chomh maith, agus tá baint aige go fóill le Fulbright agus le Cumann Alumnas na hÉireann-na Stát Aontaithe (IUSA).

Tabhair tacaíocht do thodhchaí an léinn in Éirinn

Make a donation