THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

Support the Royal Irish Academy

Cabhraíonn an tacaíocht a fhaigheann Acadamh Ríoga na hÉireann ónár nDeontóirí, ár gCairde Corparáideacha, Urraitheoirí agus Cleamhnaithe linn scoth na scoláirí óga a chothú, ár n-acmhainní luachmhara leabharlainne a choimeád slán le haghaidh thaighdeoirí an lae inniu agus amach anseo, agus imeachtaí agus foilseacháin dhúshlánacha, tarraingteacha agus eolasacha a chur ar fáil a théann i bhfeidhm ar an smaointeoireacht phoiblí agus ar an cheapadh beartais. Tacaigh, le do thoil, he hobair luachmhar Acadamh Ríoga na hÉireann anois agus amach anseo. Tá roinnt bealaí le seo a dhéanamh, ar nós bronntanas, tabhartas leagáide, nó deontas aon uaire. Is geall le hinfheistíocht i dtodhchaí Acadamh na hÉireann é aon tabhartas uait. Tacaigh linn, le do thoil, chomh fial agus is féidir leat. Is mór againn é.

Tabhair tacaíocht do thodhchaí an léinn in Éirinn

Make a donation