THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

Cuireann Acadamh Ríoga na hÉireann an taighde chun cinn. Tugaimid aitheantas do scoth taighdeoirí na hÉireann. Tugaimid tacaíocht don scoláireacht agus cuirimid an pobal ar an eolas faoin leas atá le baint as an eolaíocht agus as na daonnachtaí. Creidimid gur gá an dea-thaighde a chur chun cinn, a chothú agus a chur in iúl don phobal. Comhairle dá chuid ball a reachtálann an tAcadamh. Déantar baill a thoghadh agus meastar gurb é an gradam acadúil is airde in Éirinn é.

Read more about the RIA

Plean Straitéiseach

Tá Comhairle agus Baill an Acadaimh tar éis sé cinn de thosaíochta straitéiseacha a fhaomhadh don tréimhse 2013-18. Tá na tosaíochtaí seo ag teacht le gníomahíochtaí reatha an Acadaimh agus beifear ag tógáil orthu sin, agus beidh siad mar bhonn eolais le hobair an Acadaimh a fhorbairt sa tréimhse seo.

  1. Teagmháil uile-oileánda agus idirnáisiúnta an Acadaimh a chothú
  2. Cur lena ról mar ionad taighde, scoláireachta agus léinn
  3. Cur le teagmháil agus tuiscint an phobail ar na heolaíochtaí, na daonnachtaí agus na heolaíochtaí sóisialta
  4. Teagmháil na mBall le saol scolártha an Acadaimh a athnuachan agus a dhoimhniú
  5. Rian agus tionchar an eolais scolártha agus an taighde acadúil a threisiú sa dioscúrsa poiblí agus sa cheapadh beartas poiblí
  6. Todhchaí bheoga inbhuanaithe a bhaint amach don Acadamh

Tá Plean Straitéiseach an Acadaimh ar fáil anseo.

Fan ar an eolas le nuachtlitir Acadamh Ríoga na hÉireann

Sign up now