THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Fionntán De Brún

Ollscoil Mhá Nuad

Ceapadh Fionntan de Brún ina ollamh le Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad i Meán Fómhair 2017. Roimhe sin bhí sé ina léachtóir sinsearach in Ollscoil Uladh (2006-17) agus i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste (1998-2006). Bhain sé céim amach sa Léann Ceilteach agus sa Fhraincis in Ollscoil na Banríona (1992) agus bhronn an ollscoil chéanna PhD air in 2002. D'fhoilsigh an Clóchomhar a thráchtas dochtúireachta in 2002 faoin teideal Seosamh Mac Grianna - an mhéin rúin. I measc na bhfoilseachán atá aige, mar údar/eagarthóir/comheagarthóir, tá Revivalism and Modern Irish Literature: the anxiety of transmission and the dynamics of renewal (2019); Léachtaí Cholm Cille XLIX: ón nGruagach Gréagach go Myles na gCopaleen – saol agus saothar mhuintir Nualláin (2019); Éigse Loch Lao 2 – An Ghaeilge i gCóras Scolaíochta na hÉireann (2013); Éigse Loch Lao 1 – Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag (2012), Belfast and the Irish Language (2006); Litir ó mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile (2005). Thairis sin, tá mórán alt i gcló aige ar litríocht agus ar shaíocht na Gaeilge. Bhronn an Arts and Humanities Research Council (UK) 'Leadership Fellowship' air (2016-17) le tabhairt faoi thionscnamh taighde dar teideal Rethinking Revivalism – a Conceptual Case Study in Modern Irish Literature.

Support the future of sciences & humanities in Ireland

Make a donation