THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Tracey Ní Mhaonaigh

Rúnaí Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach

Ollscoil Mhá Nuad

Is léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad í an Dr Tracey Ní Mhaonaigh. Tá spéis ar leith aici i gcúrsaí foclóireachta agus aistritheoireachta, agus i saol agus i litríocht Chorca Dhuibhne, agus bronnadh an dochtúireacht uirthi as an obair a rinne sí ar an ollsaothar foclóireachta 'Croidhe Cainnte Ciarraighe' a thiomsaigh Seán Óg Ó Caomhánaigh. I mí na Bealtaine 2018, cuireadh an leagan leictreonach den fhoclóir a réitigh sí ar fáil don phobal ar shuíomh Gréasáin Fhoras na Gaeilge. Chuir sí an cnuasach 'As Tobar an Doibhlinigh' amach sa bhliain 2015, agus 'Tháinig do Litir…' (an comhfhreagras idir an tAthair Peadar Ó Laoghaire agus Beirt Fhear atá ar coimeád i Leabharlann an Ruiséalaigh i gColáiste Phádraig, Má Nuad) i mí na Nollag 2017. Tá trí eagrán de Léachtaí Cholm Cille curtha in eagar aici, agus tá sí ar choiste eagarthóireachta Irisleabhar Mhá Nuad le roinnt blianta anuas. Beidh sí ag feidhmiú ina heagarthóir iomlán ar an Irisleabhar ó mhí Mheán Fómhair 2018 ar aghaidh.

Support the future of sciences & humanities in Ireland

Make a donation