THE ROYAL IRISH ACADEMY IS IRELAND'S LEADING BODY OF EXPERTS IN THE SCIENCES AND HUMANITIES

The Royal Irish Academy/Acadamh Ríoga na hÉireann champions research. We identify and recognise Ireland’s world class researchers. We support scholarship and promote awareness of how science and the humanities enrich our lives and benefit society. We believe that good research needs to be promoted, sustained and communicated. The Academy is run by a Council of its members. Membership is by election and considered the highest academic honour in Ireland.

Read more about the RIA

Fochorpais

Mar chuid den obair leanúnach ar an chorpas stairiúil a réiteach, bíonn deis ag foireann an Fhoclóra fochorpais a chur ar fáil ar líne, a thugann ardán faoi leith do thréimhseacháin, údair, nó do thacar saindírithe téacsanna a mbeidh spéis ag an bpobal iontu. Tógann seo ar oidhreacht fhoilsithe an tionscadail; foilsíodh foclóirí canúnacha sa tsraith Deascán Foclóireachta le linn na 1980í.

Cuireadh corpas Irisleabhar na Gaedhilge ar fáil i 2016; is féidir ailt a léamh ansin ó phinn na n-údar iomráiteach a chuir bonn faoin iriseoireacht Ghaeilge agus a léiríonn a scríbhinní cuid mhór den smaointeoireacht a thug fuinneamh don Athbheochan. Cuireadh an corpas sin ar fáil le cuidiú ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, mar chuid de chomóradh céad bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916.

Le cuidiú ón gComhairle um Thaighde in Éirinn, cuireadh Hidden Words/Focail Fholaithe ar fáil i 2014. Is togra é seo a thugann deis blaiseadh den saibhreas canúna agus teanga atá sa chnuasach a bhailigh Tomás de Bhaldraithe, Seosamh Ó Dálaigh, Séamas Ó Grianna agus eile. Léiríonn an togra seo tábhacht na teanga labhartha agus na gcanúintí don Fhoclóir Stairiúil, i bhfianaise ár gcuspóra léiriú cuimsitheach a thabhairt ar úsáid na Nua-Ghaeilge.

Amach anseo, tá sé beartaithe corpas de litríocht agus de bhéaloideas an Bhlascaoid Mhóir a chur ar fáil, agus foclóir ollmhór canúnach a réitigh an scríbhneoir iomráiteach, Máirtín Ó Cadhain.

In addition to the overall aim of building a representative historical corpus for the Irish language, Dictionary project staff have been able to deliver sub-corpora which encompass a sets of texts or vocabulary linked by a theme such as author, genre or subject matter of interest to readers. This reflects the continued commitment of lexicographers in the Academy to continually update and publish our research work, building on the heritage established by the Deascán Foclóireachta series in the 1980s.

The Irisleabhar na Gaedhilge corpus was published in 2016; here articles can be viewed and read from some of the most notable writers and thinkers who pioneered Irish writing and journalism in the Revival period. This corpus was delivered with the assistance of the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media as part of the programme of commemoration of the centenary of the 1916 Rising.

With the assistance of the Irish Research Council the dialect dictionary Hidden Words/Focail Fholaithe was delivered by the project in 2014. This sub-corpus affords a taste of a wealth of dialect language through the publication of collections made during the 20th century by Tomás de Bhaldraithe, Seosamh Ó Dálaigh and Séamas Ó Grianna, among others. ‘Focail Fholaithe’ is a demonstration of the importance of the Historical Dictionary’s role in preserving and interpreting these invaluable collections of language.

Future plans for sub-corpora include a corpus of the literature and lore of the Blaskets, Co. Kerry, and a hitherto unpublished dialectal dictionary prepared by the celebrated Connemara writer Máirtín Ó Cadhain.

Stay up to date with the Royal Irish Academy newsletter

Sign up now